Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Asuna Yuuki

 1. Cửu Long
  Cửu Long
  OK! Năm mới vui vẻ nà
  21 Tháng hai 2018
 2. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  Nii vẽ thêm gì hongg? :3
  21 Tháng hai 2018
 3. Cửu Long
  Cửu Long
  chán òi
  21 Tháng hai 2018
 4. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  Cả Tết Ri hongg vẽ được gì hết =^=
  21 Tháng hai 2018
 5. Cửu Long
  Cửu Long
  nii cx vậy
  21 Tháng hai 2018
 6. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  Chỉ xem được Ss1 Tokyo Ghoul =.=
  21 Tháng hai 2018
 7. Cửu Long
  Cửu Long
  haizz có xem thất đại tội k
  21 Tháng hai 2018
 8. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  Hongg ạ :v
  21 Tháng hai 2018
 9. Cửu Long
  Cửu Long
  hay mà
  21 Tháng hai 2018
 10. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  Có tên tiếng Nhật hongg ạ? :v
  21 Tháng hai 2018
 11. Cửu Long
  Cửu Long
  có nhưng k bít hí hí
  21 Tháng hai 2018
 12. Asuna Yuuki
  21 Tháng hai 2018
 13. Cửu Long
  Cửu Long
  Tên tiếng nhật nii là Shiraki Yui
  2 Tháng ba 2018
 14. Asuna Yuuki
  Asuna Yuuki
  ?? Nii tên là Shiraki Yui? :3
  2 Tháng ba 2018
 15. Cửu Long
  7 Tháng ba 2018