Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Narumi04

 1. Narumi04
  Narumi04
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Đùa thôi :)))
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Mai mồng 4 tháng 1 mà.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Sinh nhật âm lịch tính không :))))))))))
  18 Tháng hai 2018
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Really? :)))))
  18 Tháng hai 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Tính luôn nhé :)))))))))
  18 Tháng hai 2018
 4. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  18 Tháng hai 2018
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Haha :))))
  Sao cũng được, nhiều chiện :))))
  18 Tháng hai 2018
 6. Narumi04
  Narumi04
  Con em said: "bộ Hảo là ma à, chứ sao tính sn âm lịch" :))
  18 Tháng hai 2018
 7. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Âm lịch là giỗ thôi
  19 Tháng hai 2018
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Haha :)))))))))))
  19 Tháng hai 2018
-->