Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hồng uyên ruby

 1. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  ăn tết vui k em
  17 Tháng hai 2018
 2. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  e đau bụng hoài ăn tết chả ra làm sao cả
  17 Tháng hai 2018
 3. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  ráng giữ sức khỏe chứ e
  17 Tháng hai 2018
 4. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  ah khoer chứ
  17 Tháng hai 2018
 5. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hihi....a cũng bị đau bụng hoài đây
  17 Tháng hai 2018
 6. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  *cùng cảnh ngộ* ah ráng giữ cái bụng cho tốt nhá
  17 Tháng hai 2018
 7. trà nguyễn hữu nghĩa
  17 Tháng hai 2018
 8. trà nguyễn hữu nghĩa
  17 Tháng hai 2018
 9. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  hazzzzzzi
  17 Tháng hai 2018
-->