Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ng.Klinh

 1. Tony Time
  Tony Time
  Đang nhà ngoại, chán, không biết làm gì nên học :D
  16 Tháng hai 2018
 2. Ng.Klinh
  Ng.Klinh
  ôi giời ;v
  phục
  16 Tháng hai 2018
 3. Tony Time
  Tony Time
  Phục gì -.- tớ lười chết đi đc, cậu ms kinh ấy :v
  16 Tháng hai 2018
 4. Ng.Klinh
  Ng.Klinh
  thôi thôi
  t nhìn đống bt ngán ngẩm lắm rồi, quyển sách sinh còn mở ra đóng vào liên tục ;v
  16 Tháng hai 2018
 5. Ng.Klinh
  Ng.Klinh
  k thể chăm chỉ như mấy con người box Toán được @nhokcute1002 nhỉ ?
  16 Tháng hai 2018
 6. Tony Time
  Tony Time
  Hai người biết nhau khi nào thế :D
  16 Tháng hai 2018
 7. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  -_- biết trước khi ông biết ông ạ ":Vvv
  16 Tháng hai 2018
 8. Ng.Klinh
  Ng.Klinh
  hơi xàm r nhé :))
  hehe
  16 Tháng hai 2018
 9. Ng.Klinh
  Ng.Klinh
  mà e tên là gì nhờ ?
  16 Tháng hai 2018
 10. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  -_- chịu rồi
  16 Tháng hai 2018
 11. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  à e tên linh khánh nha chị <3
  16 Tháng hai 2018
 12. Ng.Klinh
  Ng.Klinh
  ầu
  chị nhớ :))
  16 Tháng hai 2018
 13. Tony Time
  16 Tháng hai 2018
-->