Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yoshino Kaidou

 1. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Không phải .. tn bố m lại ở nhà t
  15 Tháng hai 2018
 2. Yoshino Kaidou
  Yoshino Kaidou
  bố m gọi
  15 Tháng hai 2018
 3. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  đù má
  15 Tháng hai 2018
 4. Yoshino Kaidou
  15 Tháng hai 2018
-->