Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yoshino Kaidou

 1. Dương Thảoo
  14 Tháng hai 2018
 2. Yoshino Kaidou
  Yoshino Kaidou
  gọi bố dần đi cho quen
  14 Tháng hai 2018
 3. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  hay mà
  14 Tháng hai 2018
 4. Yoshino Kaidou
  Yoshino Kaidou
  hay cái con khỉ
  14 Tháng hai 2018
-->