Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yoshino Kaidou

 1. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Sao k về quê
  14 Tháng hai 2018
 2. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  á đù đùa à
  14 Tháng hai 2018
 3. Yoshino Kaidou
  Yoshino Kaidou
  ko...bố m ns to mell chịu đc
  14 Tháng hai 2018
 4. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  :)) K hỉu j ns về cái j và lq t k
  14 Tháng hai 2018
-->