Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Trungg

 1. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  lập đi bạn
  12 Tháng hai 2018
 2. Quang Trungg
  12 Tháng hai 2018
 3. Quang Trungg
  Quang Trungg
  a chỉ e làm game trên c++
  15 Tháng hai 2018
 4. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  mình không biết dùng c++ bạn, mình chỉ biết C# thôi
  15 Tháng hai 2018
 5. Quang Trungg
  Quang Trungg
  cũng đc a chỉ e tạo game đi
  15 Tháng hai 2018
-->