Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Đạt

 1. trà nguyễn hữu nghĩa
  8 Tháng hai 2018
 2. An Nhã Huỳnh
  An Nhã Huỳnh
  ê ông zà kia.>< mn ăn đập à
  8 Tháng hai 2018
 3. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  A có nói e đâu
  8 Tháng hai 2018
 4. An Nhã Huỳnh
  An Nhã Huỳnh
  An là ai v ạ? e cx mn pk á
  8 Tháng hai 2018
 5. trà nguyễn hữu nghĩa
  8 Tháng hai 2018
 6. An Nhã Huỳnh
  An Nhã Huỳnh
  hờ ...bn a..ha..
  e cx mn pk, bn a ntn á
  tiết lôj ik ạ^^
  8 Tháng hai 2018
 7. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  thối đừng phá wall đạt nx
  8 Tháng hai 2018
 8. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  An là ai, liên lạc sao anh?
  8 Tháng hai 2018
 9. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Đấy đấy, ở trên đấy
  8 Tháng hai 2018
 10. An Nhã Huỳnh
  An Nhã Huỳnh
  Ông a zà .....cos mn e pay sag Phú Yên ngay pây h ko hả?
  8 Tháng hai 2018
 11. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  a có nói e không nào
  8 Tháng hai 2018
 12. An Nhã Huỳnh
  An Nhã Huỳnh
  ở trên có 1 mk e tên An chấ mí
  8 Tháng hai 2018
-->