Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu thư ngốk

 1. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  Ko xinh bằng Trà đâu
  3 Tháng hai 2018
 2. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  đâu ns thế đc
  3 Tháng hai 2018
 3. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  Sự thật là nó như thế mak hihi
  3 Tháng hai 2018
 4. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  bn xinh thế sao lại so vs mik đc
  3 Tháng hai 2018
 5. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  câu này fai để mik ns chứ
  5 Tháng hai 2018
 6. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Đâu bt đc
  6 Tháng hai 2018
 7. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  6 Tháng hai 2018
-->