Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi day and night

 1. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Chào bạn nha!
  2 Tháng hai 2018
 2. day and night
  day and night
  bạn ở đâu
  2 Tháng hai 2018
 3. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Mk ở Hải Dương, còn bạn?
  2 Tháng hai 2018
 4. day and night
  day and night
  tha nh hóa
  2 Tháng hai 2018
 5. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  Lại gặp một bn ở MTrung rồi?
  Mà bn bao nhiu tuổi z?
  2 Tháng hai 2018
 6. day and night
  2 Tháng hai 2018
 7. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  chớt tui già thiệt rồi đóa
  2 Tháng hai 2018
 8. day and night
  day and night
  bà mấy tuổi
  2 Tháng hai 2018
 9. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  bà già 17 tuổi
  2 Tháng hai 2018
 10. day and night
  day and night
  ha ha đồ cáo già
  2 Tháng hai 2018
 11. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  người ta gọi con trai là đồ cáo già thôi chứ
  2 Tháng hai 2018
 12. day and night
  day and night
  con gái
  2 Tháng hai 2018
 13. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  tất nhiên, chị chưa 18 mà, vẫn là con gái tốt
  2 Tháng hai 2018
 14. day and night
  day and night
  chị hơn tuổi là ko nên nói chuyện bye
  2 Tháng hai 2018
 15. day and night
  day and night
  ma chi la ai
  5 Tháng hai 2018
 16. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  chj là chị thôi
  5 Tháng hai 2018
 17. day and night
  day and night
  la con ............. haaaahaaaaaaa
  5 Tháng hai 2018
 18. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  bậy rồi nha
  5 Tháng hai 2018
 19. day and night
  day and night
  có biết gì ko mà bậy
  5 Tháng hai 2018
 20. Nguyễn Trần Quỳnh
  Nguyễn Trần Quỳnh
  thế thì là cái gì
  5 Tháng hai 2018
 21. day and night
  day and night
  ko cần biết
  5 Tháng hai 2018
-->