Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoangnga2709

 1. Di Thư
  Di Thư
  Sao sao cưng
  30 Tháng một 2018
 2. hoangnga2709
  hoangnga2709
  m tìm đề tấm gương chưa in cho t zs
  30 Tháng một 2018
 3. Di Thư
  Di Thư
  t mới chuẩn bị có 1 đề à =)) Học đối phó
  30 Tháng một 2018
 4. hoangnga2709
  hoangnga2709
  nhanh đi in cho t đề tấm gương nha
  30 Tháng một 2018
 5. Di Thư
  Di Thư
  Cop cho t in, nãy giờ có chục đứa nhờ t in rồi -_-
  30 Tháng một 2018
 6. hoangnga2709
  hoangnga2709
  t tắt hết r
  30 Tháng một 2018
 7. hoangnga2709
  hoangnga2709
  m team 1 thắng kìa
  30 Tháng một 2018
 8. Di Thư
  Di Thư
  Biết rồi
  30 Tháng một 2018
 9. Di Thư
  Di Thư
  giờ có in khong
  30 Tháng một 2018
 10. Di Thư
  Di Thư
  gửi bài t mới in
  30 Tháng một 2018
 11. hoangnga2709
  hoangnga2709
  chờ tí
  30 Tháng một 2018
 12. hoangnga2709
-->