Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhật Linh 2k3

 1. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  có đấy
  27 Tháng một 2018
 2. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Mới có 2 người đồng ý thì làm sao đc
  27 Tháng một 2018
 3. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  kêu bà nguyên vô là 3
  27 Tháng một 2018
 4. Băng Tâm Như Ngọc
  Băng Tâm Như Ngọc
  có chị vs đậu và nhi nữa ^ ^
  5 người rồi ^ ^
  27 Tháng một 2018
 5. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  27 Tháng một 2018
 6. Lưu Thị Thu Kiều
  27 Tháng một 2018
 7. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Mai sẽ lập nhé mn ,h muộn r
  30 Tháng một 2018
 8. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  quên mất
  3 Tháng hai 2018
-->