Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhật Linh 2k3

 1. Luna Lê
  Luna Lê
  tiếc thật
  27 Tháng một 2018
 2. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  1 phút
  27 Tháng một 2018
 3. Luna Lê
  Luna Lê
  k ngờ lun
  còn chưa nhìn rõ quả bóng ở đâu
  27 Tháng một 2018
 4. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  tiếc nhất quả đấy
  27 Tháng một 2018
 5. Luna Lê
  Luna Lê
  luk đáy khóc lun ấy
  27 Tháng một 2018
 6. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Chán...........
  27 Tháng một 2018
 7. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Nhưng mà thế là hay r,á quân cơ mà
  27 Tháng một 2018
-->