Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Anhnguyen2572003

 1. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Luôn luôn là như vậy
  27 Tháng một 2018
 2. Anhnguyen2572003
  Anhnguyen2572003
  dũng hôm nay siêu quá
  27 Tháng một 2018
 3. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Anh cứu bao nhiêu bàn thua trông thấy...
  27 Tháng một 2018
 4. Anhnguyen2572003
  Anhnguyen2572003
  nhà t ai cũng khennnnn
  27 Tháng một 2018
 5. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Nhưng quá tiếc cho VN.. 30s cuối cùng của phút thứ 19
  27 Tháng một 2018
 6. Anhnguyen2572003
  Anhnguyen2572003
  quá tiếc luôn í
  27 Tháng một 2018
 7. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Nếu đá luân lưu t không nghĩ VN sẽ thua
  27 Tháng một 2018
 8. Anhnguyen2572003
  Anhnguyen2572003
  thì sẽ thắng í✌✌✌✌✌
  27 Tháng một 2018
 9. toilatot
  toilatot
  xuất sắc
  27 Tháng một 2018
-->