Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thuỳ Chi Joly

 1. Đình Hải
  Đình Hải
  25 Tháng một 2018
 2. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Vâng ạ
  26 Tháng một 2018
 3. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  chà hôm nay yêu bóng đá nữa ak
  27 Tháng một 2018
 4. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Ha ha là người VN mà bn
  27 Tháng một 2018
 5. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Lạ đời
  28 Tháng một 2018