Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  try your best
  24 Tháng một 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  mơn bạn nhiều nhé
  24 Tháng một 2018
 3. Đình Hải
  Đình Hải
  Tự tin lên em nhé
  24 Tháng một 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cảm ơn anh
  còn một vòng nữa cơ. Hi vọng sẽ vào vòng trong.
  24 Tháng một 2018
 5. thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao
  thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao
  cố lên tớ cũng thi hóa nè
  24 Tháng một 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tớ thi 3 môn cơ:lý,hóa,sinh(IJSO ) nên khá nặng
  24 Tháng một 2018
 7. thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao
  thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao
  uk thế nào kệ đi bạn khó lắm đâu
  25 Tháng một 2018
 8. thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao
  thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao
  tớ để avatar ủng hộ cậu nhé cố lên
  26 Tháng một 2018
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Trời ưi
  Tui mới học lớp 9 mà học với thi kiến thức từ lớp 6 đến lớp 12
  khổ ghê
  nhưng thi xong rồi
  tuần sau có kết quả
  27 Tháng một 2018
 10. thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao
  28 Tháng một 2018
 11. Kuroko - chan
  16 Tháng hai 2018
-->