Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Một Nửa Của Sự Thật

 1. Di Thư
  Di Thư
  Là để cái ava giống như cái t để í
  21 Tháng một 2018
 2. Một Nửa Của Sự Thật
  Một Nửa Của Sự Thật
  Treo ở bên FB hay là HMF?
  21 Tháng một 2018
 3. Di Thư
  Di Thư
  HMF
  21 Tháng một 2018
 4. Một Nửa Của Sự Thật
  Một Nửa Của Sự Thật
  Có tuyển đợt 2 k? Nếu có thì bao h?
  21 Tháng một 2018
 5. Di Thư
  Di Thư
  Khoảng cuối tháng 7 , đầu tháng 8 nhé m
  21 Tháng một 2018
-->