Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Linh Chii

 1. H.Bừn
  H.Bừn
  Tài liệu ôn thi á ...t có sách bên mình là chủ yếu thôi ...có gì t tìm cho ...không hỏi Đạt ấy ...nó có đấy ...chương sau sau Tết t mới ôn này
  17 Tháng một 2018
 2. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Có cái gì cho t cái đấy... bỏ 3 buổi ôn Sinh để loi choi sang toán r....
  17 Tháng một 2018
 3. H.Bừn
  H.Bừn
  loi nhoi không ...về với Sinh đê .....khi nào có t gửi luôn ...mà m có cái chị Linh gửi ch ấy nhỉ
  17 Tháng một 2018
 4. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Có rồi... chị Ly gửi cho t rồi... T học toán nốt tuần này thôi... Tuần sau lại về với Sinh yêu dấu
  17 Tháng một 2018
 5. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  31 Tháng bảy 2018
 6. H.Bừn
  H.Bừn
  roài :))
  31 Tháng bảy 2018
 7. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  5 Tháng tám 2018
-->