Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pham Thi Hong Minh

 1. H.Bừn
  H.Bừn
  Hi bạn .....mình mới lên tmod cũng mong quen được nhiều bạn bè hơn ...giúp đỡ được nhiều hơn ..hì
  16 Tháng một 2018
 2. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  vậy bạn gt đi hihi...
  16 Tháng một 2018
 3. H.Bừn
  H.Bừn
  Tớ tên Bình không phải Minh đâu ..hì
  2k3 ....ở Gia Lai ..còn bạn
  16 Tháng một 2018
 4. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  tớ tên Minh cũng 2k3 lun hihi
  16 Tháng một 2018
 5. H.Bừn
  H.Bừn
  Thế cậu ở đâu thế ..biết đâu lại gần :'>
  16 Tháng một 2018
 6. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  ko gần hihi thanh hóa cơ
  16 Tháng một 2018
 7. H.Bừn
  H.Bừn
  uây xa vậy .....^^
  16 Tháng một 2018
 8. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  hihi......cho biết lun ngày sinh đi bạn
  16 Tháng một 2018
 9. H.Bừn
  H.Bừn
  tớ á 03/04/2003 đó :'>
  16 Tháng một 2018
 10. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  hihi......mình tháng 9 cơ
  16 Tháng một 2018
 11. H.Bừn
  H.Bừn
  hì ....cùng năm là được rồi mà
  16 Tháng một 2018
 12. Pham Thi Hong Minh
  17 Tháng một 2018
-->