Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trucuyen123@gmail.com

 1. Như Ngọc_HD
  Như Ngọc_HD
  chào bạn nhé ^^
  14 Tháng một 2018
 2. trucuyen123@gmail.com
  trucuyen123@gmail.com
  Chị ở đâu vậy?
  14 Tháng một 2018
 3. Như Ngọc_HD
  Như Ngọc_HD
  mình ở hải dương
  14 Tháng một 2018
 4. Như Ngọc_HD
  Như Ngọc_HD
  còn bạn^^
  14 Tháng một 2018
 5. trucuyen123@gmail.com
  trucuyen123@gmail.com
  mình ở Quảng Nam
  14 Tháng một 2018
 6. Như Ngọc_HD
  Như Ngọc_HD
  ôi xa chỗ mình quá ^^
  14 Tháng một 2018
 7. trucuyen123@gmail.com
  14 Tháng một 2018
 8. Như Ngọc_HD
  Như Ngọc_HD
  bạn 12 tuổi à?
  14 Tháng một 2018
 9. trucuyen123@gmail.com
  14 Tháng một 2018
 10. Như Ngọc_HD
  Như Ngọc_HD
  vậy nhỏ hơn mình rồi
  14 Tháng một 2018
 11. trucuyen123@gmail.com
  trucuyen123@gmail.com
  Chị bằng tuổi với chị của em đấy
  14 Tháng một 2018
 12. Như Ngọc_HD
  Như Ngọc_HD
  vậy sao em có dùng fb không
  14 Tháng một 2018