Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu thư ngốk

 1. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Khi chiều t ra nhà m mà mi k ở nhà
  13 Tháng một 2018
 2. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Ê hk xong chưa
  14 Tháng một 2018
 3. Thuỳ Chi Joly
  14 Tháng một 2018
 4. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Nản Đi HK võ về oải lun
  14 Tháng một 2018
 5. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Thui hk nak
  14 Tháng một 2018
 6. Thuỳ Chi Joly
  14 Tháng một 2018
-->