Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Đạt

 1. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Bình làm đi m
  Chi nx @vulinhchihytq
  Này dài qué, t nhường đó
  14 Tháng một 2018
 2. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  T lười.............
  14 Tháng một 2018
 3. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Bình siêng đi m
  14 Tháng một 2018
 4. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Nó chết ở đâu r ý
  Bạn ấy bảo làm c2 vs c5 nên t sẽ làm 2 câu đấy thoi
  14 Tháng một 2018
 5. H.Bừn
  H.Bừn
  bài đó có người làm r mà =='
  14 Tháng một 2018
 6. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Ai làm?? T vs chị Ly thoi mà
  14 Tháng một 2018
-->