Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ĐT.ChâuGiang

 1. Đặng Thư
  Đặng Thư
  Bạn làm bài tốt không?
  5 Tháng một 2018
 2. ĐT.ChâuGiang
  ĐT.ChâuGiang
  mình làm bài cũng được, chắc được hsg nhưng không biết có được đứng nhất khối không thôi.
  5 Tháng một 2018
 3. Đặng Thư
  Đặng Thư
  Làm được bài là vui rồi :3
  5 Tháng một 2018
 4. ĐT.ChâuGiang
  ĐT.ChâuGiang
  còn bạn, bạn làm bài được không?
  5 Tháng một 2018
 5. Đặng Thư
  Đặng Thư
  Mình làm cũng tàm tạm thôi :)
  5 Tháng một 2018
-->