Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Linh Chii

 1. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Lúc đấy rảnh mà :))
  4 Tháng một 2018
 2. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  T là Chi 2k3 Tuyên Quang
  Ông là bạn Xương cu te @Bonechimte ???
  4 Tháng một 2018
 3. Bonechimte
  Bonechimte
  =_= nó là nữ mà
  4 Tháng một 2018
 4. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  T là Linh 2k3 Bắc Ninh
  Bạn mạng :))
  4 Tháng một 2018
 5. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Ông là bạn của Xương... Hiểu nhầm r =.=
  4 Tháng một 2018
 6. Bonechimte
  Bonechimte
  =_= nó là nữ
  4 Tháng một 2018
 7. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Ờ đúng r
  Của Xương đần
  4 Tháng một 2018
 8. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  4 Tháng một 2018
 9. Bonechimte
  Bonechimte
  4 Tháng một 2018
 10. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  @Bonechimte Xương đần haha hay vch
  Từ giờ t gọi m là xương đần nhé
  4 Tháng một 2018
 11. Bonechimte
  Bonechimte
  K nhé +_+
  4 Tháng một 2018
 12. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Quất luôn đi
  4 Tháng một 2018
 13. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Xương đần đồng ý đê
  Mà t tưởng 2 đứa m cùng lớp cơ ý
  4 Tháng một 2018
 14. Bonechimte
  Bonechimte
  Thế cơ ah :v
  4 Tháng một 2018
 15. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Ko cùng miền :))
  4 Tháng một 2018
 16. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Thế đấy.. ngạc nhiên chưa!!
  4 Tháng một 2018
 17. Bonechimte
  4 Tháng một 2018
 18. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Nhưng gần HN lắm
  4 Tháng một 2018
 19. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Mà thôi t đi ngủ đây,2 ng ở lại nc nhé
  4 Tháng một 2018
 20. Bonechimte
  4 Tháng một 2018
-->