Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đức Nhật

 1. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  có em, bn than chi ak
  xloi may thag ni ko lên nen ko bik
  7 Tháng hai 2018
 2. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Thi nó ngồi bên em
  7 Tháng hai 2018
 3. Phan Thị Xuân Huyên
  Phan Thị Xuân Huyên
  haả e lớp 7 nó lơp 8 mà
  7 Tháng hai 2018
 4. Đức Nhật
  Đức Nhật
  dạ, 7 ngồi với 8
  7 Tháng hai 2018
 5. Phan Thị Xuân Huyên
  7 Tháng hai 2018
-->