Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hiểu Lam

 1. anhphanchin1@gmail.com
  28 Tháng mười hai 2017
 2. Hiểu Lam
  Hiểu Lam
  Lam/2k3...Có thể gọi là Rít...
  28 Tháng mười hai 2017
 3. anhphanchin1@gmail.com
  anhphanchin1@gmail.com
  Anh/2k3 có thể gọi là kim
  28 Tháng mười hai 2017
 4. Hiểu Lam
  Hiểu Lam
  Xưng bằng tên...OK?
  29 Tháng mười hai 2017
-->