Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Thuận

 1. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Vừa lúc mình thi xong hk
  27 Tháng mười hai 2017
 2. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  mà sao huyện Thuận thi muộn nhỉ
  27 Tháng mười hai 2017
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Đầu tuần sau Hiền thi phải không?
  27 Tháng mười hai 2017
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Đúng ra cuối tuần này là thi rồi.
  27 Tháng mười hai 2017
 5. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Mai thi: Văn Lý, mốt thi Toán, CD. 5/1: Sinh, Địa ; 6/1: Còn lại
  27 Tháng mười hai 2017
 6. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  You can do it!
  27 Tháng mười hai 2017
 7. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  haha, Ok ok
  27 Tháng mười hai 2017
 8. Thiên Thuận
  27 Tháng mười hai 2017
-->