Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Đạt

 1. Quốc Trường
  Quốc Trường
  lập nick ms j????
  25 Tháng mười hai 2017
 2. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Tk trường có pk ny m k?
  25 Tháng mười hai 2017
 3. Quốc Trường
  Quốc Trường
  ny t????? là thg Trường chứ ai? mà h là crush thui, k là ny nựa @_@
  25 Tháng mười hai 2017
 4. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Sao k xoáđi wuá khứ
  25 Tháng mười hai 2017
 5. Quốc Trường
  Quốc Trường
  k đủ can đảm T_T
  25 Tháng mười hai 2017
 6. Ngọc Đạt
  25 Tháng mười hai 2017
 7. Quốc Trường
  Quốc Trường
  T_T tại sao hn k y t nựa mà k xóa đi chứ, để làm j?
  t thì sao dám xóa T_T
  25 Tháng mười hai 2017
 8. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Tự xoá il
  25 Tháng mười hai 2017
 9. Quốc Trường
  Quốc Trường
  k nỡ, xóa là k còn chút hi vọng nào nữa hết
  ngày mai là tròn 2 tuần, nếu hn k giữ tôi lại chắc tôi sẽ xóa quá, phải để cho hn tìm ny ms chứ, phải có người thay tui chăm sóc hn chứ @_@
  25 Tháng mười hai 2017
 10. Ngọc Đạt
  25 Tháng mười hai 2017
 11. Quốc Trường
  25 Tháng mười hai 2017
-->