Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bonechimte

 1. Bonechimte
  Bonechimte
  _._ giáng sênh vui vẻ
  24 Tháng mười hai 2017
 2. Núii
  Núii
  Ai vậy? Mk k biết !!! Bạn đi ra đi :v
  24 Tháng mười hai 2017
 3. Bonechimte
  Bonechimte
  Ko đi :3 lập 2 nick ms cơ ah?
  24 Tháng mười hai 2017
 4. Núii
  Núii
  Gmail chùa mà :v
  Chị mới xin đc 3 cái
  Nick kia ngày 31.11 mà
  24 Tháng mười hai 2017
 5. Bonechimte
  Bonechimte
  _._ má lập nhiều thế khéo lại bị kết tội dùng nhiều tk
  24 Tháng mười hai 2017
 6. Núii
  Núii
  Ô kệ chứ :v
  Chị chỉ sợ dùng nhiều quá quên mất mk thôi
  24 Tháng mười hai 2017
 7. Bonechimte
  Bonechimte
  _._ thua. Lên bảng đếm số lại khổ.
  24 Tháng mười hai 2017
 8. Núii
  Núii
  Ahehe giáng sinh vv
  24 Tháng mười hai 2017
 9. Bonechimte
  Bonechimte
  ^^ e đi học đeiii
  24 Tháng mười hai 2017
 10. Núii
  Núii
  Pp
  24 Tháng mười hai 2017
-->