Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu thư ngốk

 1. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Gì vậy bn
  22 Tháng mười hai 2017
 2. Tiểu thư ngốk
  24 Tháng mười hai 2017
 3. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Tại sao lại buồn?....
  24 Tháng mười hai 2017
 4. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Vao day di
  24 Tháng mười hai 2017
 5. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Vao nha tau di
  24 Tháng mười hai 2017
 6. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Làm gì?
  24 Tháng mười hai 2017
 7. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Ra đây nè!
  24 Tháng mười hai 2017
 8. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Vao choi ke cho nghe buon lm
  24 Tháng mười hai 2017
-->