Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cô Bé Ngốc

 1. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng mười hai 2017
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  ngốc nghếch j vậy trời
  21 Tháng mười hai 2017
 3. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  thik vậy đó
  21 Tháng mười hai 2017
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng mười hai 2017
 5. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  bn có tên j hay hơn
  21 Tháng mười hai 2017
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  lợn lái hoặc lợn xề j cx đc
  21 Tháng mười hai 2017
 7. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  tên đó hay hơn đó
  21 Tháng mười hai 2017
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng mười hai 2017
 9. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  lai xàm rùi
  21 Tháng mười hai 2017
 10. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng mười hai 2017
 11. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng mười hai 2017
 12. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  oh, bây giờ hơi lạm dụng rùi đó
  21 Tháng mười hai 2017
 13. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng mười hai 2017
 14. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  đã bảo mik hok từ 1 ng mà
  21 Tháng mười hai 2017