Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi thang1112004

 1. thang1112004
  thang1112004
  cho em hoi bai nay voi : cho x,y,z khac 0 thoa man (x^2+y^2-z^2)/2xy + (y^2+z^2-x^2)/2yz + (z^2+x^2-y^2)/2xz = 1 chung minh rang trong 3 so co mot so la tong cua 2 so con lai
  21 Tháng mười hai 2017
 2. Hàn Thiên_Băng
  Hàn Thiên_Băng
  lm xong rồi chết liền
  21 Tháng mười hai 2017
 3. Hàn Thiên_Băng
  Hàn Thiên_Băng
  cả bt lò + bt bồi dưỡng đều chưa xong
  21 Tháng mười hai 2017
 4. Hàn Thiên_Băng
  Hàn Thiên_Băng
  nghĩ nát óc vẫn chưa ra, m xong chưa
  21 Tháng mười hai 2017
 5. Hàn Thiên_Băng
  Hàn Thiên_Băng
  sang tường t chat ik
  21 Tháng mười hai 2017
 6. thang1112004
  thang1112004
  nghi nang xong roi
  21 Tháng mười hai 2017
 7. Hàn Thiên_Băng
  Hàn Thiên_Băng
  ờ ha... lò còn 10 câu, bd còn 3 câu...
  21 Tháng mười hai 2017
 8. Hàn Thiên_Băng
  21 Tháng mười hai 2017
-->