Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  lợi hại hơn xua, ẩn thận đấy
  20 Tháng mười hai 2017
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  hahaha
  vậy mik tưởng
  20 Tháng mười hai 2017
 3. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  tưởng j bn
  20 Tháng mười hai 2017
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  bạn tui thân mến
  ôn anh chưa
  20 Tháng mười hai 2017
 5. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  đag ôn
  20 Tháng mười hai 2017
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  max không bít ôn j
  20 Tháng mười hai 2017
 7. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  ta bít ôn nè, gato chưa
  20 Tháng mười hai 2017
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  20 Tháng mười hai 2017
 9. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  20 Tháng mười hai 2017
 10. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  gato ntn,ns bn nghe với
  20 Tháng mười hai 2017
 11. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  max lắm chuyện chỉ đi
  mệt ròi nha
  20 Tháng mười hai 2017
 12. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  ôn tat cả mà ~
  20 Tháng mười hai 2017
 13. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  trời rảnh quá xá
  20 Tháng mười hai 2017
 14. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  k đùa đâu, nghiêm túc đấy^^
  20 Tháng mười hai 2017
 15. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  ơ mà mk tg cô giáo giới hạn cho rồi mà
  20 Tháng mười hai 2017
 16. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  ôn hết chắc nổ não mất
  20 Tháng mười hai 2017
 17. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  mik k bít, bn làm ơn chỉ giáo ^^
  20 Tháng mười hai 2017
 18. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  20 Tháng mười hai 2017
 19. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  cô giáo cho ôn những j
  20 Tháng mười hai 2017
 20. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  phần nghe ôn : unit 5+7
  20 Tháng mười hai 2017
 21. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  tiếp nè
  20 Tháng mười hai 2017
 22. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  còn phần viết ôn unit 3+6+8
  20 Tháng mười hai 2017
 23. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  còn đọc nữa
  20 Tháng mười hai 2017
 24. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  còn đâu mik chịu
  20 Tháng mười hai 2017
 25. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  mik mới chịu bn đó, đã chép thì phải chép hết
  20 Tháng mười hai 2017
 26. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  20 Tháng mười hai 2017
 27. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  tại bn thui cái tội k chép
  20 Tháng mười hai 2017
 28. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  tui đi ôn đây
  20 Tháng mười hai 2017
 29. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  hết giờ rồi
  20 Tháng mười hai 2017
 30. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  vì vậy nên mik ms phải nhờ bn mai
  20 Tháng mười hai 2017
 31. Cô Bé Ngốc
  20 Tháng mười hai 2017
 32. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nghe nhạc giáng sinh đi
  hay lém
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  20 Tháng mười hai 2017
 33. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  ở đâu
  20 Tháng mười hai 2017
 34. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng mười hai 2017
 35. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  vào sự kiện clb thơ,văn ik
  21 Tháng mười hai 2017
 36. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng mười hai 2017
 37. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  lại mún j đây
  21 Tháng mười hai 2017
 38. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  tham gia ik bn
  21 Tháng mười hai 2017
 39. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  đợi tí nhé, đag có việc, đừng off
  21 Tháng mười hai 2017
 40. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  tham gia rùi
  21 Tháng mười hai 2017