Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tiểu thiên sứ

 1. View previous comments
 2. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  t vs Hà phương khi sớm lm xong sử r chắc thảo vs linh nua
  16 Tháng mười hai 2017
 3. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  khi sớm hấn ngồi coi fim xong qua mở nhac 3 anh r mần dc 1 câu
  xong hấn nói thôi trưa về nhà làm
  16 Tháng mười hai 2017
 4. thiên thần áo trắng
  16 Tháng mười hai 2017
 5. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  há hhas á
  16 Tháng mười hai 2017
 6. thiên thần áo trắng
  16 Tháng mười hai 2017
 7. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  hay hay..
  t m phá wall trường đi
  16 Tháng mười hai 2017
 8. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  ok con tê tê
  16 Tháng mười hai 2017
 9. queson75
  queson75
  cho tau hỏi răng thông báo sau 1 đêm của tau lên đến 27 rứa
  tạo hộp thoại mà nhắn nha mấy bà
  16 Tháng mười hai 2017
 10. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  thôi nhắn ở đây cho tiện
  16 Tháng mười hai 2017
 11. queson75
  queson75
  ầy cứ vô đây mà nhắn tau lọc thông báo cho liệt
  16 Tháng mười hai 2017
 12. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  ăn chi mà thiêng rứa trường.
  t vừa nhắc tới m xxong :v
  16 Tháng mười hai 2017
 13. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  trường tau hỏi mi một câu nghiêm túc mi phải nói thật
  hôm qua lm dc mấy bài
  16 Tháng mười hai 2017
 14. tiểu thiên sứ
  16 Tháng mười hai 2017
 15. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  hây thật ổng
  16 Tháng mười hai 2017
 16. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  ukm. 3/10 là nhiều đó m.
  thằng tùng cx có 3 ý
  16 Tháng mười hai 2017
 17. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  ak trách chj bố tau nói thằng Trường giỏi
  16 Tháng mười hai 2017
 18. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  ukm...
  TP làm dk 4 ý
  thảo vân 2 ý
  BD 7 ý
  16 Tháng mười hai 2017
 19. thiên thần áo trắng
  16 Tháng mười hai 2017
 20. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  baor dung
  16 Tháng mười hai 2017
 21. thiên thần áo trắng
  16 Tháng mười hai 2017
 22. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  uk nó tính nó dkk 14 đ mak
  16 Tháng mười hai 2017
 23. queson75
  queson75
  con lại các bạn các bà tạo hội thoại nói chuyện được ko
  16 Tháng mười hai 2017
 24. tiểu thiên sứ
  16 Tháng mười hai 2017
 25. thiên thần áo trắng
  16 Tháng mười hai 2017
 26. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  yes yes yes
  16 Tháng mười hai 2017
 27. thiên thần áo trắng
  16 Tháng mười hai 2017
 28. tiểu thiên sứ
  16 Tháng mười hai 2017
 29. thiên thần áo trắng
  16 Tháng mười hai 2017
 30. tiểu thiên sứ
  16 Tháng mười hai 2017
 31. thiên thần áo trắng
  16 Tháng mười hai 2017
 32. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  ahớ hớ
  16 Tháng mười hai 2017
 33. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  cười hồi sập wall
  16 Tháng mười hai 2017
 34. tiểu thiên sứ
  16 Tháng mười hai 2017
 35. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  há há há
  hơ hơ hơ
  hớ hớ hớ
  hi hi hi
  he he he
  hô hô hô
  hố hố hố
  ha ha ha
  _______

  _______

  _______

  _______
  _______
  _______
  _______
  _______
  16 Tháng mười hai 2017
 36. thiên thần áo trắng
  16 Tháng mười hai 2017
 37. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  2 tay ~~ 10 ngón tay + 2 chân ~~ 10 ngón chân
  ===> ~~ 20 lần ủng hộ
  16 Tháng mười hai 2017
 38. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  ủng hộ cả từng sợi tóc ms oách
  16 Tháng mười hai 2017
 39. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  *vỗ tay*
  16 Tháng mười hai 2017
 40. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  ha hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha________hjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjh____hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố
  16 Tháng mười hai 2017
 41. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  hahahahahahahahaha
  16 Tháng mười hai 2017
 42. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  há há há há há hhá há há há há há á há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há háhá há há há há há
  hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố hố
  he he he he he
  he he he he he
  he he he he he
  he he he he he

  he he he he he
  he he he he he


  he he he he he
  16 Tháng mười hai 2017
 43. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  OXH lời ......
  16 Tháng mười hai 2017
 44. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  ha ha chắc sập wall của TRương r ha ha
  16 Tháng mười hai 2017
 45. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  tội nó wa
  16 Tháng mười hai 2017
 46. thiên thần áo trắng
  16 Tháng mười hai 2017
 47. thiên thần áo trắng
  thiên thần áo trắng
  chắc nó bẹp dí
  16 Tháng mười hai 2017
 48. queson75
  queson75
  mấy con chó
  19 Tháng mười hai 2017
 49. thiên thần áo trắng
  19 Tháng mười hai 2017
 50. queson75
  queson75
  next
  19 Tháng mười hai 2017
 51. thiên thần áo trắng
  19 Tháng mười hai 2017
-->