Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mục Phủ Mạn Tước

 1. queson75
  queson75
  chi rứa
  15 Tháng mười hai 2017
 2. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  M bt Tphuong lam đc câu mô dồ k
  15 Tháng mười hai 2017
 3. queson75
  queson75
  chịu nghe nói làm được 4 ý bđt ko làm được câu nào
  15 Tháng mười hai 2017
 4. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  Con BD min 14 đ
  thằng đạt thành 11,5 tề T^T
  15 Tháng mười hai 2017
 5. queson75
  queson75
  ai nói vậy
  15 Tháng mười hai 2017
-->