Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi yukiko1012

 1. queson75
  queson75
  nguyên 1 câu
  15 Tháng mười hai 2017
 2. yukiko1012
  yukiko1012
  câu mô rứa
  15 Tháng mười hai 2017
 3. queson75
  queson75
  chắc câu 3
  15 Tháng mười hai 2017
 4. yukiko1012
  yukiko1012
  mi có biết Hạnh Nguyên làm được ntn ko???
  Uyên nữa.
  16 Tháng mười hai 2017
-->