Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu thư ngốk

 1. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Ẩn gì vậy?
  13 Tháng mười hai 2017
 2. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Ẩn hđ cj
  13 Tháng mười hai 2017
 3. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Ẩn mô chẳng qua là k hđ thui.
  13 Tháng mười hai 2017
 4. Tiểu thư ngốk
  14 Tháng mười hai 2017
 5. Thuỳ Chi Joly
  14 Tháng mười hai 2017
 6. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Ns sai ak
  14 Tháng mười hai 2017
 7. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Tất nhiên rùi
  15 Tháng mười hai 2017
-->