Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhung'xx TLP'xx

 1. joon_young#1
  joon_young#1
  cháu đang làm bài... sorry :(
  12 Tháng mười hai 2017
 2. Nhung'xx TLP'xx
  Nhung'xx TLP'xx
  bài đt hả?
  12 Tháng mười hai 2017
 3. joon_young#1
  joon_young#1
  đt+văn :<
  12 Tháng mười hai 2017
 4. Nhung'xx TLP'xx
  Nhung'xx TLP'xx
  ukm. vậy thôi làm đi
  12 Tháng mười hai 2017