Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hàn Thiên_Băng

 1. JinMin Young
  JinMin Young
  hj ~~
  12 Tháng mười hai 2017
 2. Hàn Thiên_Băng
  Hàn Thiên_Băng
  sao chj đội tuyển Anh mà lại lm TMod Địa?
  12 Tháng mười hai 2017
 3. JinMin Young
  JinMin Young
  Ờ, sao bt v~~
  12 Tháng mười hai 2017
 4. Hàn Thiên_Băng
  Hàn Thiên_Băng
  e cherryhiennguyen nè chj quỳnh
  12 Tháng mười hai 2017
 5. JinMin Young
  JinMin Young
  uhm..
  12 Tháng mười hai 2017
 6. JinMin Young
  JinMin Young
  Chị nghỉ làm TMod r e.
  12 Tháng mười hai 2017
 7. Hàn Thiên_Băng
  12 Tháng mười hai 2017
 8. JinMin Young
  JinMin Young
  Bận nhiều thứ e à. Thôi chị off đây
  12 Tháng mười hai 2017
-->