Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The legend

 1. tôi là ai?
  tôi là ai?
  tâm trạng thế gấu anh hoàng đâu -lỡ bỏ anh hòag sao
  10 Tháng mười hai 2017
 2. The legend
  The legend
  Gấu a đang cmt đó :v
  10 Tháng mười hai 2017
 3. The legend
  The legend
  Gấu a hỏi gì thế :v
  10 Tháng mười hai 2017
 4. The legend
  The legend
  ? sao lại md hả cr
  10 Tháng mười hai 2017