Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi quynhanh10

  1. Nguyễn Võ Hà Trang
    Nguyễn Võ Hà Trang
    thế ở đâu có chế độ tự like ak??
    8 Tháng mười hai 2017
  2. Phạm Ngọc Thảo Vân
    Phạm Ngọc Thảo Vân
    vì like thể hiện năng lực, khả năng hoạt động ở diễn đàn của bạn nên like chỉ dành cho mọi người thôi nhé!
    9 Tháng mười hai 2017
  3. quynhanh10
    quynhanh10
    facebook
    9 Tháng mười hai 2017
  4. Nguyễn Võ Hà Trang
    9 Tháng mười hai 2017
  5. quynhanh10
    9 Tháng mười hai 2017
  6. Kyungsoo Do
    Kyungsoo Do
    cả gg nữa
    11 Tháng mười hai 2017
  7. Nguyễn Võ Hà Trang
    11 Tháng mười hai 2017
  8. Kyungsoo Do
    Kyungsoo Do
    uk, mình có nick gg+ ý, nó cx có chế độ tự like cho mk mà
    11 Tháng mười hai 2017
  9. Nguyễn Võ Hà Trang
    Nguyễn Võ Hà Trang
    gg+ là gì thế
    11 Tháng mười hai 2017
  10. Kyungsoo Do
    Kyungsoo Do
    google+
    11 Tháng mười hai 2017
  11. Nguyễn Võ Hà Trang
    Nguyễn Võ Hà Trang
    k ý mk là app gì thế
    11 Tháng mười hai 2017
  12. Kyungsoo Do
    Kyungsoo Do
    ko, mk có tải app gì đâu
    mk tạo tài khoản gg và thế là nó tự có
    11 Tháng mười hai 2017
  13. Nguyễn Võ Hà Trang
    Nguyễn Võ Hà Trang
    nó tương tự fb ak
    11 Tháng mười hai 2017
  14. Kyungsoo Do
    Kyungsoo Do
    Uk, đúng òi
    11 Tháng mười hai 2017
-->