Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pham Thi Hong Minh

 1. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  sao bít t giỏi Toán?!
  8 Tháng mười hai 2017
 2. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  thì quen nguyên giỏi văn quen nốt nguyên giỏi toán
  8 Tháng mười hai 2017
 3. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  =.=! còn t cực kì dốt Văn!
  8 Tháng mười hai 2017
 4. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  thì nghe nguyên giỏi văn nói về cậu quá trời
  8 Tháng mười hai 2017
 5. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  nguyên nào?
  8 Tháng mười hai 2017
 6. Pham Thi Hong Minh
  8 Tháng mười hai 2017
 7. Bonechimte
  Bonechimte
  :3 nổi tiếng hen :3
  8 Tháng mười hai 2017
 8. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  chắc tại t để tên quá đầy đủ nên ms như thế!
  8 Tháng mười hai 2017
 9. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  ấn tượng
  8 Tháng mười hai 2017
 10. Bonechimte
  Bonechimte
  8 Tháng mười hai 2017
 11. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  8 Tháng mười hai 2017
 12. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  hai ng tám vui nhá
  8 Tháng mười hai 2017
 13. Bonechimte
  Bonechimte
  Dazz do t ẩu^^ ko phải nhen t vẫn onl chỉ là ẩn danh đi thoi:3
  8 Tháng mười hai 2017
-->