Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi quynhanh10

 1. phongtn2003@gmail.com
  phongtn2003@gmail.com
  đợi gì vậy ?
  8 Tháng mười hai 2017
 2. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  Tết dương chứ gì nữa!
  8 Tháng mười hai 2017
 3. phongtn2003@gmail.com
  phongtn2003@gmail.com
  hôm nay mới là 8/12 mà
  8 Tháng mười hai 2017
 4. quynhanh10
  quynhanh10
  sai bét
  thế mà cx đoán
  8 Tháng mười hai 2017
 5. phongtn2003@gmail.com
  phongtn2003@gmail.com
  là gì vậy
  8 Tháng mười hai 2017
 6. quynhanh10
  quynhanh10
  ý nhìn lộn ngày
  là 22 ngày ms đúng
  8 Tháng mười hai 2017
 7. WindyTA
  WindyTA
  thi à
  8 Tháng mười hai 2017
 8. phongtn2003@gmail.com
  phongtn2003@gmail.com
  thảo nào ^^
  8 Tháng mười hai 2017
 9. quynhanh10
  8 Tháng mười hai 2017
 10. quynhanh10
  quynhanh10
  sinh nhật 1 người rất đặc biệt
  8 Tháng mười hai 2017
 11. phongtn2003@gmail.com
  8 Tháng mười hai 2017
 12. quynhanh10
  quynhanh10
  chuẩn
  8 Tháng mười hai 2017
 13. quynhanh10
  quynhanh10
  nhìn lầm thành ngày 12
  8 Tháng mười hai 2017
 14. phongtn2003@gmail.com
  phongtn2003@gmail.com
  woa mình thật đẳng cấp
  đúng hôm đó mình đc nghỉ
  vui wóa
  8 Tháng mười hai 2017
 15. phongtn2003@gmail.com
  phongtn2003@gmail.com
  tui nhìn ava là đoán ra rùi
  8 Tháng mười hai 2017
 16. quynhanh10
  quynhanh10
  oh đúng là đẳng cấp ghê
  8 Tháng mười hai 2017
 17. phongtn2003@gmail.com
  phongtn2003@gmail.com
  thanks ARMY mà lại
  8 Tháng mười hai 2017
 18. quynhanh10
  quynhanh10
  thánh đến đâu thì cx chưa = bn tui
  8 Tháng mười hai 2017
 19. phongtn2003@gmail.com
  8 Tháng mười hai 2017
 20. quynhanh10
  quynhanh10
  nó ms đúng là thánh
  chỉ cần ns một chuyện nào đó cs liên quan thì cho dù chủ ý of người đó ra sao thì nó cx luận ra dc là ns về idol nhà nó
  thế ms thánh
  8 Tháng mười hai 2017
 21. phongtn2003@gmail.com
  phongtn2003@gmail.com
  bái phục ^^
  8 Tháng mười hai 2017
-->