Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoangthianhthu1710

 1. Quốc Trường
  Quốc Trường
  kk, mai nhớ có kẹo cho t nha
  8 Tháng mười hai 2017
 2. hoangthianhthu1710
  8 Tháng mười hai 2017
 3. Quốc Trường
  Quốc Trường
  ^^ hóng
  8 Tháng mười hai 2017
 4. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  ^^
  T lừa cho mà cụng tin
  8 Tháng mười hai 2017
 5. Quốc Trường
  Quốc Trường
  vơ trời, sao có thể a r hề???
  8 Tháng mười hai 2017
 6. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Nói trường hn đưa cho nàk
  8 Tháng mười hai 2017
 7. Quốc Trường
  Quốc Trường
  muốn ăn của m ms ns chi
  8 Tháng mười hai 2017
 8. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Rứa hóng đi
  mai mà rảnh thì t đưa cho
  8 Tháng mười hai 2017
 9. Quốc Trường
  8 Tháng mười hai 2017
 10. hoangthianhthu1710
  8 Tháng mười hai 2017
-->