Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Bii

 1. Bùi Văn Mạnh
  Bùi Văn Mạnh
  chính a đây e :)
  5 Tháng mười hai 2017
 2. Dương Bii
  Dương Bii
  :> tau hơn tuổi mày đó cưq à ?
  5 Tháng mười hai 2017
 3. Bùi Văn Mạnh
  Bùi Văn Mạnh
  hơn chứ m hơn có 1t :3 làm e t đi? k thì cùng lắm là bạn nhé :>
  5 Tháng mười hai 2017
 4. Dương Bii
  Dương Bii
  Fắc cừn wao sịt :V
  5 Tháng mười hai 2017
 5. Bùi Văn Mạnh
  Bùi Văn Mạnh
  =)) chấp nhận đi e
  5 Tháng mười hai 2017
 6. Dương Bii
  Dương Bii
  Không đời nào nhen :p
  5 Tháng mười hai 2017
 7. Bùi Văn Mạnh
  Bùi Văn Mạnh
  =)) cứ đợi đấy
  vô jup t bài hpt kia với m
  5 Tháng mười hai 2017
-->