Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phan Đặng Quốc Huy

 1. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  mk đang thắc mắc bn là ai thế
  4 Tháng mười hai 2017
 2. Phan Đặng Quốc Huy
  9 Tháng mười hai 2017
 3. Nguyễn Võ Hà Trang
  9 Tháng mười hai 2017
 4. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  bn sống ở đâu ??
  13 Tháng mười hai 2017
 5. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Mk ở gia lai bạn
  14 Tháng mười hai 2017