Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Unnie_Jiyeon_Noo

 1. joon_young#1
  joon_young#1
  Hôm nay Linh ko lên chắc con tủi thân chết mất :p Muốn xuống gặp bà Linh, bố Chuyên, chị VP,... mà sắp thi r :( Chẳng hiểu sao lúc ấy lại khóc nữa XP
  1 Tháng mười hai 2017
 2. Unnie_Jiyeon_Noo
  Unnie_Jiyeon_Noo
  XD định lên từ lúc sớm trc lúc vào lp đầu h r nhưq tại lúc đấy đến muộn nên ko kịp :''>
  1 Tháng mười hai 2017
 3. Nhung'xx TLP'xx
  Nhung'xx TLP'xx
  '' Muốn xuống gặp bà Linh, bố Chuyên, chị VP,... '' giờ ms biết mk là người thừa.:( OK i'm fine.
  10 Tháng mười hai 2017
 4. joon_young#1
  joon_young#1
  có dấu 3 chấm mà bác nhung :> cháu định vt thêm mà dài quá nên "..."
  10 Tháng mười hai 2017
 5. Nhung'xx TLP'xx
  Nhung'xx TLP'xx
  OK ko cần gt đâu...
  10 Tháng mười hai 2017
 6. Unnie_Jiyeon_Noo
  10 Tháng mười hai 2017
 7. Nhung'xx TLP'xx
  10 Tháng mười hai 2017
 8. Unnie_Jiyeon_Noo
  Unnie_Jiyeon_Noo
  đaq làm tóm tắt cố huơng chj xq ch
  ưa
  10 Tháng mười hai 2017
 9. Nhung'xx TLP'xx
  10 Tháng mười hai 2017
-->