Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hồng uyên ruby

 1. Mộc Hạ Nhii
  1 Tháng mười hai 2017
 2. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  bạn ở đâu vậy
  1 Tháng mười hai 2017
 3. Mộc Hạ Nhii
  Mộc Hạ Nhii
  yenthanh
  2 Tháng mười hai 2017
 4. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  school nào?
  2 Tháng mười hai 2017
 5. Mộc Hạ Nhii
  Mộc Hạ Nhii
  tanthanh
  3 Tháng mười hai 2017
 6. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  khối 6 chứ gì ? a,b,c hay d
  3 Tháng mười hai 2017
 7. Mộc Hạ Nhii
  3 Tháng mười hai 2017
 8. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  nhưng mà lóp mô
  3 Tháng mười hai 2017
 9. Mộc Hạ Nhii
  3 Tháng mười hai 2017
 10. hồng uyên ruby
  3 Tháng mười hai 2017
 11. Mộc Hạ Nhii
  3 Tháng mười hai 2017
 12. nguyễn cẩmly
  nguyễn cẩmly
  chi mà hỏi nhìu rứa con tê cờ đỏ chi mà hay loe tê....
  5 Tháng mười hai 2017
 13. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  16 Tháng mười hai 2017
 14. nguyễn cẩmly
  nguyễn cẩmly
  đến tận nơi hỏi trực tiếp lun cần chi hỏi ở đây mứt công nhập ngôn ngữ
  17 Tháng mười hai 2017
 15. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  khỏi noí
  17 Tháng mười hai 2017
-->