Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trà nguyễn hữu nghĩa

 1. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  cứ buồn đi cho buồn đến mai h
  30 Tháng mười một 2017
 2. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  người đó là ai zậy?
  2 Tháng mười hai 2017
 3. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Mọi người trên diễn đàn đều là bạn mà bạn
  2 Tháng mười hai 2017
 4. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  người đặc biệt
  2 Tháng mười hai 2017
 5. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Chỉ là bạn bè bình thường thôi bạn
  2 Tháng mười hai 2017
 6. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  à hiểu lầm rồi,,,sorry
  2 Tháng mười hai 2017
 7. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Không có gì!
  2 Tháng mười hai 2017
 8. hồng uyên ruby
  2 Tháng mười hai 2017
-->